Lezecká stěna Olympia Brno

Tato lezecká stěna je začleněna do unikátního projektu zelené zóny obchodního komplexu Olympia. V současnosti se jedná o největší venkovní lezeckou stěnu, realizovanou ve střední evropě.

Naše firma vystupovala jako dodavatel lezecké stěny, pro generálního dodavatele projektu Expanze II, Bovis Lend Lease a.s. Projekční  a přípravné práce trvaly cca. 6 měsíců, samotná realizace díla probíhala od dubna 2009, do 15. září, kdy bylo dílo úspěšně dokončeno a předáno investorovi.

Zadání projektu bylo vybudovat architektonicky ojedinělou stavbu, reprezentativní pro investora, splňující kriteria pro sportovní i rekreační lezení. Z hlediska jejího umístění v exteriéru a požadavku zadání ztvárnit „umělou skálu“ byla zvolena technologie ocelové konstrukce a betonového torkretového nástřiku. Naše firma při tomto projektu vycházela ze zkušeností s obdobnou stavbou, realizovanou v r. 2005 v Praze Strašnicích.

Stěnu tvoří pět částí, různých výškových úrovní, s různými sklony profilů. Stěna je navržena pro širokou veřejnost, s ohledem na možnost pořádání závodů ve sportovním lezení.

Tvar stěny vychází z počítačového modelu, který mimo jiné, umožnil nezbytný detailní statický návrh nosné konstrukce. Tuto nosnou konstrukci tvoří ocelové válcované I profily, různých dimenzí. Samotnou plochu pro lezení tvoří betonový torkret, nastříkaný speciální technologií na nosnou konstrukci.

Stěna splňuje ČSN EN 12572.

Parametry stěny
Maximální výška stěny 18 m
Šířka stěny 106 m
Maximální převislost 5 m
Plocha stěny 1450 m2
Počet cest
Nosná konstrukce
svařovaná ocelová kce., válcované I profily
Opláštění
betonový torkret
Ostatní údaje
Délka výstavby 7 měsíců
Projektová příprava
Vystavěno 2009

 

Publikováno v Lezecké stěny,Reference.