Lezecké stěny

Horolezecké stěny vyrábíme a montujeme již od roku 1996. Za tuto dobu jsme vystavěli umělé lezecké stěny, boulderingové stěny a stěny pro dětská hřiště, jak v České republice, tak i v zahraničí. Umělé stěny zhotovené naší společností jsou v převážné míře využívány ve sportovních areálech a školních zařízeních. Podstatnou část naší produkce však tvoří i trenažery a stěny určené pro výcvik armády a příslušníků hasičských a záchranných sborů. Zároveň vyrábíme vlastní lezecké chyty a dodáváme celou řadu užitečných doplňků k lezeckým stěnám, jako například: jistící oka, řetězy do TOPu, expresky, karabiny, maillony, sedací úvazky, lezečky, lana, imbusové šrouby, magnesium, nářadí pro údržbu lezeckých stěn atd.

Díky těmto mnohaletým zkušenostem a široké škále používaných materiálů dokážeme navrhnout, vyrobit a instalovat stěny do jakéhokoliv prostředí a pro jakékoliv použití. Nabízíme jak standardně vyráběné segmenty, tak i stěny zhotovené na zakázku přesně dle přání zákazníka.
Samotná výstavba stěny probíhá ve čtyřech krocích:
Konzultace a projekce

V případě zájmu o naše služby vás navštívíme a zkonzultujeme s vámi vaše představy (veškeré konzultace jsou zdarma). Na základě vašich požadavků pro vás navrhneme optimální řešení, případně zhotovíme i 3D model vaší budoucí lezecké stěny. Poté následuje vypracování prováděcí dokumentace a vypracování statického posudku, včetně potřebných výpočtů. Při projektování se řídíme platnými normami, zejména ČSN EN 12572.
Cenová kalkulace

Po upřesnění tvaru a technického řešení stěny můžeme přistoupit ke kalkulaci přesné ceny. Stanovení přesné ceny závisí na mnoha faktorech (použité materiály, výška stěny, umístění stěny outdoor – indoor, převislost, vzdálenost atd.).

Výstavba stěny probíhá vždy v těchto postupných krocích

Vizualizace1 Vizualizace2 Vizualizace3

  • Projednání základní vize klienta a zaměření prostoru
  • Zhotovení 3D modelu stěny
  • Vypracování orientační cenové kalkulace
  • Realizační dokumentace a statické posouzení
  • Prefabrikace v našich výrobních prostorách
  • Montáž
  • Předávací dokumentace: výkresy skutečného stavu, revizní zprávy, certifikáty, návody atd.
  • Možnost stavby cest
  • Možnost pravidelných ročních kontrol dle EN 12572

Samotnou výstavbu a montáž horolezecké stěny následně provádíme v nejkratším možném termínu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části našich stěn jsou do značné míry předem připravovány ve výrobní hale, vlastní doba montáže na místě je zkrácena na minimum. Například montáž horolezecké stěny o rozměrech 8 x 8 metrů vyžaduje přibližně 3 až 5 dní práce u zákazníka.

Předání díla

Po ukončení montáže následuje předání díla. Spolu s novou stěnou zákazník též obdrží odpovídající předávací dokumentaci. Tato dokumentace obsahuje: výkresovou část, statický posudek, prohlášení o shodě, protokol o kontrole, návod k použití a doporučený provozní řád. V případě potřeby zajistíme též školení pracovníků odpovědných za provoz stěny.

Na námi zhotovené stěny poskytujeme záruku min. 24 měsíců.